Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 524318

Dato: 26.12.2021

Pasienters samtykke må alltid være den viktigste faktoren i helsespørsmål, og uten denne kan man dessverre risikere all slags overgrep og misbruk og totalt hjelpeløse pasienter. En farlig vei å gå -og jeg sier derfor nei til endring i kjernejournalforskriften!
Jeg motsetter meg på det sterkeste at helsepersonell med legemiddelansvar (herunder kliniske farmasøyter) kan gis tilgang til legemiddelopplysninger om pasienten uten pasientens samtykke!