Forsiden

Høringssvar fra Andre Hansen

Dato: 22.12.2021

Jeg motsetter dette forslaget til endringer i kjernejournalforskriften!

Jeg motsetter meg at helsepersonell med legemiddelansvar (herunder kliniske farmasøyter) kan gis tilgang til nødvendige og relevante legemiddelopplysninger om pasienten uten pasientens samtykke!