Forsiden

Høringssvar fra Vibecke Carlsson

Dato: 26.12.2021

Nei til endring i kjernejournalforskriften fordi det kan føre til misbruk.