Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 366593

Dato: 21.12.2021

Jeg ønsker ikke at farmasøyter og helsepersonell skal få tilgang til kjernejournal uten pasientens samtykke.

Dette forslaget strider imot menneskerettighetene