Forsiden

Høringssvar fra Jan Erik B Greve-Løberg

Dato: 27.12.2021

Denne delingen av informasjon knyttet til et menneske sin helsejournal må kreve samtykke. Noe annet ville være et unødvendig inngrep ovenfor retten til at denne informasjonen er et privat anliggende.