Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 355289

Dato: 20.12.2021

Nei! Ingen opplysninger eller behandling skal gies uten pasientens samtykke.