Forsiden

Høringssvar fra Norsk revmatologisk forening

Dato: 13.11.2021

Norsk revmatologisk forening støtter foreslåtte endring i kjernejournalforskriften med de angitte presiseringene og mener at dette kan bidra til å øke pasientsikkerheten ved medikamentforordninger.