Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 251168

Dato: 19.12.2021

Dette vil være nærmest et brudd på menneskerettighetene, og vil kunne misbrukes på så mange nivå. Dersom helsepersonell med legemiddelansvar, (herunder kliniske farmasøyter) skal kunne få tilgang til nødvendige og relevante legemiddelopplysninger om pasienten, herunder pasientens legemiddelliste, uten å skulle få samtykke fra pasienten.
Dette er helt uhørt, så svaret er ganske enkelt: Nei!