Forsiden

Høringssvar fra Torstein Ulveseth

Dato: 26.12.2021

Ønsker ikke at dette forslaget går igjennom.