Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 211424

Dato: 19.12.2021

Nei til dette. Pasienten skal kunne gi samtykke, eller pårørende.