Forsiden

Høringssvar fra Alessandra

Dato: 20.12.2021

Jeg er sterkt imot! Kjernejournal er et privat annligende og må aldri deles med noen uten samtykke fra den levende mann eller kvinne registrert som innehaver av journalen.

Opplysninger i journaler er gitt under de forutsetninger som kjernejournalforskriften beskriver og endrede vilkår må derfor ikke gis tilbakevirkende kraft, uten informert og skriftlig samtykke fra pasienten.

Dette er et totalt og fatalt angrep på privatlivet.