Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 689299

Dato: 27.12.2021

Personvernet bygges gradvis ned.

Dette opplever eg som ei svært bekymringsfull utvikling.