Forsiden

Høringssvar fra Frank Reichel

Dato: 27.12.2021

Jeg er sterkt imot og uenig i at det skal gis tilgang uten pasientens samtykke. Dette er private opplysninger som hverken skal eller bør deles uten samtykke.