Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 335361

Dato: 20.12.2021

Er imot forslaget om endringer i kjernejournal-forskriften