Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 460193

Dato: 23.12.2021

Jeg merker meg på allerede innkomne høringsuttalelser at menigmann ikke liker uautorisert snoking i personvernsbelagte opplysninger. Dette ser ut til å være på kollisjonskurs med helseforetakene. Men jeg mener at helseopplysninger kun skal deles ved samtykke. Ved mangel på samtykkemulighet (demens etc) er det ordninger for slikt. Derfor nei til utvanning og endring av denne lov.