Forsiden

Høringssvar fra Annette Mæle Am Yoga

Dato: 21.12.2021

NEI til forslag om endringer i kjernejournalforskriften uten pasientens samtykke.