Forsiden

Høringssvar fra Aina Hopland

Dato: 18.12.2021

Jeg tillater ikke at noen utenom min fastlege, skal ha tilgang til min kjernejournal.