Forsiden

Høringssvar fra Arny

Dato: 19.12.2021

Mine opplysninger angående meg selv og min helse er ein privatsak!

Samtykke fra meg skal altid gis,for opplysninger angående min helse!I Ingen har rett å bryte dette personvernet.Dette er min rett!Dette høringsforslaget bør avises tvert.