Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 602760

Dato: 27.12.2021

Dette er imot menneskerettighetene i Norge.

Eg sier Nei til dette.