Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 268405

Dato: 19.12.2021

Absolutt helt feil hvis dette ikke er pasientens eget ønske! Jeg støtter ikke denne endringen