Forsiden

Høringssvar fra Magne Akseth

Dato: 19.12.2021

For å sikre personvernet mener jeg det bør legges inn en paragraf med mulighet om at kjernejournalen kan sperres av pasienten for enkelte grupper helsepersonell feks. alle ansatte på et sykehus eller i et helseforetak.