Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 906527

Dato: 18.12.2021

Nei til endring av kjernejournal forskriften