Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 439362

Dato: 22.12.2021

Avviser på det sterkeste dette forslaget til endringer i kjernejournalforskriften! Å ta bort pasientens samtykke er et overgrep direkte inn i den enkeltes privatliv. Det skal og bør være et sammarbeid mellom lege og pasient! Dette vil fjerne all tillit!!