Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 660163

Dato: 27.12.2021

Slik tilgang burde ikke gis uten pasientens samtykke.