Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 700793

Dato: 27.12.2021

Jeg sier sterkt NEI til endringer i kjernejournalforskriften !