Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 812331

Dato: 18.12.2021

Jeg er uenig i foreslåtte endringer i kjernejournalforskriften.