Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 488497

Dato: 26.12.2021

Høyt NEI til innhenting av private helseopplysninger uten samtykke!!!!!!!