Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 609468

Dato: 27.12.2021

Nei til endring i kjernejournalforskriften.

Dette legitimerer og muliggjør brudd på de mest grunnleggende og avgjørende menneskerettigheter. Hva skulle rettferdiggjøre at en tredjepart får tilgang til min journal uten mitt samtykke? Jeg motsetter meg på det sterkeste dette forslaget til endringer i kjernejournalforskriften.

Jeg motsetter meg på det sterkeste at helsepersonell med legemiddelansvar (herunder kliniske farmasøyter) kan gis tilgang til nødvendige og relevante legemiddelopplysninger om pasienten uten pasientens samtykke