Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 673343

Dato: 27.12.2021

Jeg er sterkt i mot at helsepersonell kan få tilgang til kjernejournal uten samtykke fra person dette gjelder. Helse opplysninger er personlige og enhver må ha rett til å bestemme hvem disse skal utgis til.