Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 526592

Dato: 26.12.2021

Jeg er på det sterkeste uenig i dette forslaget til endringer i kjernejournalforskriften. Helsepersonell med legemiddelansvar (herunder kliniske farmasøyter) skal ikke kunne gis tilgang til nødvendige og relevante legemiddelopplysninger om pasienten uten pasientens samtykke!

Det kan ikke være lovlig i forhold til GDPR, personvernsikkerhet. Dette kan føre til overgrep og misbruk!

NEI til endring i kjernejournalforskriften!