Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 599633

Dato: 27.12.2021

Nei! Denne informasjonen om pasjenten skal ikke noen få uten pasients vilje!!!