Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 515224

Dato: 26.12.2021

Jeg er imot at helsepersonell skal ha innsyn i mitt kjernejournal uten mitt samtykke.

Vi lever i ett demokratisk land som respekterer menneskeretigheter som er innfelt i grunnloven.