Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 188471

Dato: 19.12.2021

Ingenting må gjøres uten mitt samtykke !