Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 202813

Dato: 07.10.2021

For å sikre personvernet mener jeg det bør legges inn en paragraf om at kjernejournalen kan sperres av pasienten for enkelte grupper helsepersonell feks. alle ansatte på et sykehus eller i et helseforetak.