Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 156497

Dato: 19.12.2021

Jeg er imot dette forslaget fordi det bryter med personvernet til pasienten, og attpå ikke skulle kunne få samtykke tilgangen på egen personlig og sensitiv informasjon om en synes jeg er drøyt og ugreit.