Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 147100

Dato: 19.12.2021

Jeg gir ikke tillatelse at noen andre enn min fastlege og de som eventuelt behandler meg skal ha innsyn i min kjerne journal. Jeg sier klart nei til dette. Apoteket har ikke noe med hva som feiler meg.