Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 501278

Dato: 26.12.2021

Det skal ikke gis tilgang til kjernejournal/personlige helseopplysninger uten at pasienten samtykker. Jo flere tilfeldige har tilgang til slik sensitiv informasjon, jo større sannsynlighet at dataene kan bli misbrukt. Helseopplysningene er private og skal være private.