Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 517433

Dato: 26.12.2021

Det er ikke ønskelig fra min side at personlig data blir utvidet.