Forsiden

Høringssvar fra Sylvia og Heiko Helms

Dato: 27.12.2021

Vi motsetter oss dette forslaget til endringer i kjernejournalforskriften!

Vi motsetter oss at helsepersonell med legemiddelansvar (herunder kliniske farmasøyter) kan gis tilgang til nødvendig og relevante legemiddelopplysninger om pasienten uten pasientens samtykke!

Pasienten bør alltid vite om hvem som har tilgang til sine helt private helseopplysninger og sammen gjelder for alle andre private opplysninger (f. eks. personlig ID, kontonummer, religion, internett, handel osv.) Alt dette er helt privat og personlig!

Mvh Sylvia og Heiko Helms