Forsiden

Høringssvar fra Sissel Johansen

Dato: 19.12.2021

Dette forslaget er en stor inngripen i forbindelse med individets integritet, da det må regnes som meget sannsynlig at det fører til økt snoking i sensitive opplysninger.

Mitt svar er derfor: NEI til dette forslaget.