Forsiden

Høringssvar fra Kjetil Alisøy Søvig

Dato: 27.12.2021

Hvorfor det anses som nødvendig å innhente denne informasjonen uten pasienten sitt samtykke virker for meg heilt uforståelig.