Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 506242

Dato: 26.12.2021

Personers privatliv skal ikke reduseres ytterligere! Hver enkelt skal spørres før helseopplysninger deles eller sjekkes av andre.