Forsiden

Høringssvar fra Anne Laarsen

Dato: 23.12.2021

Det er min kropp. Dersom jeg ikke har gitt tillatelse til deling av medisinsk informasjon, er konsekvensene mitt ansvar. Dersom noen går forbi en slik avgjørelse, er det overtramp og inngripen i personlig ansvarsområde. Skulle jeg dø eller få store bivirkninger på grunn av en slik avgjørelse, er det også mitt ansvar. Enhver som vil sikre seg mot slike hendelser kan selv gjøre informasjon tilgjengelig for deling. Dette ansvaret skal ligge hos det enkelte individ, og skal ikke overstyres av myndigheter. Dog kan det tydeliggjøres hvilke konsekvenser de ulike valg innebærer.