Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 194646

Dato: 19.12.2021

Dette med alle disse idiotiske corona tiltak har gått for langt, uten noe effekt.

Stop galskapen, vi har mange måter å vedlikeholde immunforsvar og bekjempe influensa.

Nei.

Det skal være strengt ulovlig for farmasøyter skal vite ens helse status. Det holder at ens fastlege vet det.

Det er jo denne som skriver ut resepter.

Opplysninger i journaler er gitt under de forutsetninger som kjernejournalforskriften beskriver og endrede vilkår må derfor ikke gis tilbakevirkende kraft, uten informert og skriftlig samtykke fra pasienten.