Forsiden

Høringssvar fra Heidi Grøvdal Røstadstuen

Dato: 20.12.2021

Jeg samtykker IKKE til forslaget om endringer i kjernejournalforskriftene!