Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 139162

Dato: 19.12.2021

Dette bør absolutt ikke gjennomføres!