Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 259425

Dato: 19.12.2021

Svaret er tydelig Nei! Som nevnt i grunnloven har vi rett til privatliv og skal kunne gi informert samtykke.