Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 261240

Dato: 19.12.2021

Ønsker ikke å samtykke til dette forslag overhodet.