Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 569261

Dato: 26.12.2021

Endringer i kjerneskriftjournalen

Stiller meg negativ til en slik lovendring. Grunnloven paragraf 102 og EMK art. 8 verner om retten til privatliv. Det foreligger dessuten ved høringsnotatet ikke nok dokumentasjon for at kliniske farmasøyter trenger tilgang på kjernejournal og medisinske opplysninger om en pasient uten samtykke.

Samtykke fra en pasient er en grunnpilar i helsevesenet. Dette lovforslaget uthuler ytterligere det fortrolighetsforholdet som bør eksistere primært mellom lege og pasient. Det foreligger ingen god nok grunn til at flere yrkesgrupper skal ha tilgang på sensetiv informasjon uten et direkte samtykke.

For at retten til privatliv skal ytterligere fjernes ved lov må det eksistere både god nok dokumentasjon på at dette er et problem som f.eks. truer liv og helse, ikke bare at effektivitet og beleilighet er et argument. Samtidig bør en slik inngripen være forholdsmessig med tanke på dette grove bruddet på retten til privatliv det vil gi flere utenom helsepersonell tilgang på individuelle, sensitive medisinske opplysninger. Slik forholdsmessighetslige vurderinger eksisterer ikke i høringsnotatet per dags dato.