Forsiden

Høringssvar fra Oddvar mykland

Dato: 20.12.2021

Er i mot at det gies helseopplysninger uten inngått samtykke. Dette er ikke greit ihht taushetsplikt og mulighet for snoking.